Day

May 15, 2020

Ekonomik yardım ödemesi; SNAP, TANF veya SSİ kapsamında gelir olarak sayılıyor mu?

Hayır, teşvik ödemesi gelir olarak sayılmaz ve vergiye tabi değildir. Teşvik ödemesi ayrıdır ve yardım kartınızda görünmez.
Read More

Does the economic impact payment count as income for SNAP, TANF, or SSI benefits?

No, the stimulus payment does not count as income, and it’s not taxable. The stimulus payment is separate, and it won’t appear on your benefits card.
Read More